Frați, surori de pretutindeni

1. Frați, surori, de pretutindeni
Sus privires, sus.
În curând nădejdea noastră
Se ve împlini.
Din înaltul cer cu stele,
Unde Domnul S-a dus.
Într-o zi, pe nori de slavă
Iarăși va veni.

2. Noi eram comoară-ascunsă
În acest ogor,
Pentru care Prințul Vieții
Aici jos veni.
Nu eram nimic în lume,
Azi suntem un popor,
Plămădit prin jertfa-I sfântă,
Care ne uni.

3. Ce frumoasă ești mireasă
În veșmânt de in
Cu podoabe nestemate
De la Duhul Sfânt.
Nu pe îngeri, ci pe tine
Te-a ales Cel Divin
Să Îi fii cunună-n ceruri
Templu pe pământ.

4. Trâmbița-i gata să sune
Pentru cei iubiți,
Pentru sfinți ce dorm sub glie,
Cât și pentru vii.
Un semnal și într-o clipă
Toți la cer sunt răpiți
Într-un nor gigant de slavă
Mii și mii de mii.

Home


Next song