Cunună de argint

1.Cunună de argint, nici haină de-mpărat
Isus, pe-acest pământ, nu a purtat,
Într-o manta de purpură L-au îmbrăcat,
Făcu aceasta pentru al meu păcat.

Refren:
Tronul I-a fost o cruce grea
Cununi de spini, diadema.
Dragostea Sa de Salvator
Pecetluindu-L, ca Mântuitor.

2.Pe tron de fildeş, El n-a stat ca domnitor,
Pe Golgota mi-a fost Mântuitor.
Tot ce avea El pentru păcătoşi a dat,
Împărăţia păcii-a-ncoronat.

3.Cu martori falşi L-au acuzat şi condamnat,
Primind bătăi pentru al meu păcat.
Din ranele Sale curgea sângele Sfânt,
Spre mântuirea noastră pe pământ.

Home


Next song