Auziți, Isus trăiește

1.Auziţi, Isus trăieşte,
Din morţi a înviat,
Şi în glas de bucurie,
Ai Lui, încep toţi a cânta:
|: Hristos a înviat! :|

2.Trăieşte El, cel răstignit,
Domnu sfânt al măririi,
Cine la El vine-i iubit,
Să-i cânte astăzi fericit:
|: Hristos a înviat! :|

3.Trăieşte Cel ce ne-a-mpăcat,
Cu Domnul cerului
Veniţi că sânge a vărsat,
Să cântăm spre mărirea Lui:
|: Hristos a înviat! :|

4.Trăieşte Cel ce-a biruit,
Şi boldul morţii-a frânt,
Murind, cu Tatăl ne-a-mpăcat
Şi har trimis-a pe pământ
|: Hristos a înviat! :|

5.În curând cu sfinţii vom intra,
În cerul minunat,
Ce vom vedea? Ce va suna?
Cu mii de coruri vom cânta
|: Hristos a înviat! :|

Home


Next song