Cântați pe Isus cu iubire

1. Cântaţi pe Isus cu iubire
Căci El pentru noi a murit,
Lăudaţi-L şi daţi-I mărire
Căci El pentru noi S-a jertfit.

Refren:
Eu vreau să cânt
Pe Mielul de Tatăl sfinţit.
Să cânt, să cânt
Pe Cel ce nespus m-a iubit.

2.Cântaţi toţi şi marea-I putere,
Păcatul cel greu El l-a frânt
Zdrobind moartea prin înviere
Intrat-a în locul preasfânt.

3.Cântaţi fiind plini de speranţă.
Isus e mereu printre noi.
Veghind să avem siguranţă,
Păstoru-ngrijeşte de oi.

4.Cântaţi pe Răscumpărătorul,
Pe Cel ce e viu pururea,
Pe Domnul şi Mântuitorul,
Ce veşnic ne va îndruma.

Home


Next song