Zace-n rece mormânt

1.Zace-n rece mormânt
Mântuitorul
Zi de-nviere, vin,
Doamne Isus!

Refren:
Luaţi piatra de pe mormânt
Că Isus din morţi a înviat
El fusese răstignit nevinovat
Dar murind, puterea morţii a surpat.
A-nviat! A-nviat!
Aleluia! A-nviat!

2.Al morţii bold ai frânt
O, Domn al vieţii
Învins-ai suferind,
Doamne Isus!

Home


Next song