Cum își va ținea

Cum îşi va ţinea tânărul curată cărarea?
Îndreptându-se după Cuvântul Tău.
Te caut din toată inima mea,

Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale,
Strâng Cuvântul Tău în inima mea,
Ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.

Home


Next song