Plecăm pe căi necunoscute

1. Plecăm pe căi necunoscute
În marea lucrare-a Domnului
Ca să vestim solia sfântă
A revenirii Lui.

Refren:
Astăzi urmăm pe calea lui Isus
Știm că în curând, El va veni de sus
Știm că Domnul nostru va veni de sus
Ca să ne ia la El.

2. Plecăm să arătăm în lume
Iubirea cea mare-a Domnului
Și să vestim jertfirea sfântă
A Domnului Isus.

3. Plecăm, plecăm, cu voie bună
Lucrăm în câmpul Domnului
A lumii piedici și ispite
Nu ne vor ține-n loc.

Home


Next song