Răsună astăzi în toate țările

1.Răsună azi în toate țările: Cântările cerului;
Răsună azi în toate țările: Cântările Sionului
(Aleluia) x 5

2.Numele Domnului nostru e-nălțat în toate țările lumii,
Numele Domnului nostru-i lăudat în toate țările lumii.
(Aleluia) x5

3.Din toată lumea răscumpărați vom fi
Și-n cer ne vom întâlni
Și împreună Domnului vom cânta: ”Alelu-Aleluia!”
(Aleluia) x5

Home


Next song