Isus Christos e Domnul

1.|: Isus Christos e Domnul!
Aleluia! :| (x4)

2.|: El vindecă bolnavii!
Aleluia! :| (x4)

3.|: El iartă păcătoşii!
Aleluia! :| (x4)

4.|: Vom fi cu El în slavă!
Aleluia! :| (x4)

5.Isus Hristos e Domnul! Aleluia!
El vindecă bolnavii! Aleluia!
El iartă păcătoşii! Aleluia!
Vom fi cu el în slavă! Aleluia!

Home


Next song