Mi Atyánk

1. Jézus így tanítja nékünk,
benne ha egyek vagyunk,
az Atyától bármit kérünk,
eképpen imádkozzunk:

Refrén:
Mi Atyánk, mi Atyánk, mi atyánk
ki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a neved,
szívünkből hálánk fogadd!

2. Jöjjön el a Te országod,
legyen meg akaratod,
amint van fent a menyben,
legyen itt a földön is.

3. Add meg napi kenyerünket,
erre kérünk jó Urunk,
és bocsásd meg vétkeinket,
amiképp mi megbocsátunk.

4. Ne végy minket kísértésbe,
szabadíts meg gonosztól,
őrizd a mi lépteinket,
s védj meg minden rossztól.

5. Mert a Tied minden ország,
minden hatalom csak Tiéd.
Neked adjon dicsőséget
minden nép mindörökké!

Home


Next song