Sărmani alegători spre moarte

1. Sărmani alergători spre moarte,
Priviți cum vă-nșelați mereu:
Luptând pentru cununa lumii,
Vi-o pierdeți pe-a lui Dumnezeu.

Refren:
Treziți-vă treziți-vă
Va cheamă azi un glas duios
Treziți-vă treziți-vă
Treziți-vă pentru Hristos!

2. Orbiți de patimi vinovate,
Robiți de-al trupului folos,
Râvniți a lumii fericire
Și-o lepădați pe-a lui Hristos.

3. Lăsa-veți mâine ce-aveți astăzi
Cum faceți azi cu ce-aveați ieri
Și-așa vă vindeți mântuirea
Pe-nșelătoarele păreri

4. Uitând de Adevărul unic,
Azi nu mai știți de e sau nu-i,
Căutând prea multe adevăruri,
Nu-i mai găsiți cărarea Lui.

5. Și veșnic nu veți mai cunoaște
Ce este drept din ce-i nedrept
Și-aceasta vă va fi osânda
Umblării-n drumul ne-nțelept.

6. De-atâtea ori s-a spus aceasta
Și se va mai striga-n pustiu,
O, poate cineva ascultă
Cât încă tot nu-i prea tarziu.

Home


Next song