Cel ce-a creat inima mea

Chiar de-n jurul meu se-adună norul îndoielilor,
Și-ntrebări se-nalță ca un zid deasupra tuturor,
Caut pe genunchi puterea-n care-odată am crezut,
Așteptând…

Isus este credincios și-mi dă lumina să-L găsesc,
Pacea Lui cuprinde tot ceea ce nu pot să rostesc,
Chiar de-n noapte am umblat și pașii mei m-au clătinat,
M-a salvat!
El e Isus!

Cel ce-a creat inima mea
Cunoaște și plânsul ei tăcut,
Trăiește în mine-acum
Crescând prin credință,
Tot mai mult Îl pot vedea.
Cel ce-a iubit inima mea,
Deplin pe o cruce de amar,
Domnește în mine-acum
Prin jertfa-I divină mă învață a ierta.

Domnul poate alina durerea sufletului frânt,
El învie chiar și oasele căzute la pământ
În lumina Lui orice ființă prinde viață iar,
Mare har!

Cel ce-a creat inima mea
Cunoaște și plânsul ei tăcut,
Trăiește în mine-acum
Crescând prin credință
Tot mai mult Îl pot vedea.
Cel ce-a iubit inima mea,
Deplin pe o cruce de amar
Domnește în mine-acum
Prin jertfa-I divină mă învață a ierta.

Pe Domnul meu Îl voi vedea
Și-mi va fi binevoitor și voi uita ce m-a durut
Ca niște ape ce-au trecut
Și-I voi cânta cu-n cor sublim de îngeri
Într-un cer senin, Îl vom lăuda!
Îi vom cânta!

Și va domni în veci de veci Cel ce a fost,
E și va fi, și-n fericire vom trăi,
Iar moartea nici nu va mai fi.
Va răsplăti tot ce-am trudit
Și lacrimile le va șterge Domnul meu.
Dumnezeu!

Cel ce-a creat inima mea
Cunoaște și plânsul ei tăcut,
Trăiește în mine-acum
Crescând prin credință
Tot mai mult Îl pot vedea.
Cel ce-a iubit inima mea,
Deplin pe o cruce de amar,
Domnește în mine-acum
Prin jertfa-I divină mă învață a ierta.

Mă-nvață a ierta
Mă-nvață a ierta
Mă-nvață a ierta

Home


Next song