El-Shaddai, El-Shaddai

El-Shaddai, El-Shaddai
Înălțate Adonai
Neschimbat din veșnicii
Neschimbat în veci rămâi.
El-Shaddai, El-Shaddai
Preaiubite Adonai
Te-adorăm în duh și grai
El-Shaddai.

Prin iubire ai jertfit
Și pe Isaac l-ai izbăvit
Brațul tare ai ridicat
Marea s-a făcut uscat.
Ai salvat-o pe Agar
Căci Tu îl vezi pe cel fugar
Și din Egipt pe robi ai slobozit.

În Scripturi n-ai arătat
Fiul Tău s-a întrupat
Că la oameni ai trimis
Pe Mesia cel promis.
Dar puțini au înțeles
Că El e Mielul cel ales
Și-al Tău plan s-a împlinit
Prin Isus cel răstignit.

Home


Next song