Halld az angyalkarok zengnek

Halld, az angyalkarok zengnek!
Halld, az angyalkarok zengnek!
Békesség Királyának.
Mert Ő üdvöt hozott!

Öröméneklések dicsőitnek Téged,
Békesség Fejedelme!
És hozsánnát zengnek angyalok is Néked,
Békesség Fejedelme!

/: Gyermek született nékünk ma,
Fiú adatott nékünk ma,
Ez égi szeretet betölti a földet
és Neve, és Neve:
Végtelen, nagy, dicső Békefejedelem!
Végtelen, nagy, dicső Békefejedelem! :/

/: Fel tehát (Dicsérd),
dicsérjük Őt (áldjad)
Istenünk (Istent)
magasztaljuk (dicsérd)!
Szívünkből (Szívből)
örvendezzünk (örvendj)
Jézusnak (Jézust)
hálát adjunk (magasztaljuk)!

Őt dicsérjük mind a magasban!
Istent dicsérjük mind a magasban
És békesség e földön át!
Égi béke a földön! :/

/: Áldjátok minden népek,
Zengjen az örömének!
Dicsérje és imádja Őt
mind az egész világ!

Mondj hozsiannát! (Mondj hozsiannát!)
Hozsiannát mondj a Báránynak!
Mondj hozsiannát! (Mondj hozsiannát!)
Hozsiannát mondj a Báránynak! :/

Ámen!
Ámen, Ámen!
Ámen, Ámen!
Ámen!

Home


Next song