Eroii slavei se întorc acasă

Se va cânta cântarea minunată
Mireasa-și va cânta imnul dorit
Și se va-ncepe nunta așteptată
Cu-acei ce-n lupte și prigoane-au biruit.

/: Eroii slavei vin acum acasă
Au biruit în marele necaz
Și ei vor sta cu Domnul lor la masă
El le va sterge lacrima de pe obraz. :/

Din orice neam din orice seminție
Din orice limbă din orice norod
O mare gloată pentru-mpărăție
Isus va strânge-al suferinței rod.

În fața scaunului de domnie
S-or apleca cu fața la pământ
Vor preamări, vor lauda pe Domnul
Pe-acel ce este Sfânt, de-apururi Sfânt.

Home


Next song