Hősök jönnek

Hősök jönnek, és eltűnnek.
De Jézus örök példakép.
Ő a királyok Királya,
urak hatalmas Ura!
Mégis úgy jött, mint egy szolga.
Értünk adta életét.

Hát köszöntse minden nép,
a győztesek Győztesét!
Előtte hódol, az egész világ.
Hát köszöntse minden nép,
a győztesek Győztesét.
Előtte hódol mindaz, ki él!

A mindenség Ura a mi hősünk.
Megtöri a bűn bilincsét.
Mennyei ragyogás árad,
és szűnik már a sötétség.
Győztes harcba vezet minket.
Kardján megcsillan a fény!

Home


Next song