A Te Szellemeddel telve

A te Szellemeddel telve, Uram erre vágyom én.
A régi élet nem kell, eddig hordtam szégyenét.
De ma újult lelkülettel keresem országodat,
most nem kell Tőled semmi, kérlek add csak Önmagad,
kérlek add csak Önmagad.

De ha sok tüzes nyilával a gonosz jön ellenem
én jól tudom, hogy szent erőddel őt legyőzhetem.
Noha bőszen támad engem, szava sötét, mély verem,
bár nem világi módon, én azt mégis megverem,
én azt mégis megverem.

És a végső harc után majd kapu tárul énnekem,
a győzedelmi himnuszt én is énekelhetem.
sokezernyi szenttel együtt leborulva áldalak,
és boldogan kiáltom: nem hiába vártalak,
nem hiába vártalak.

Home


Next song