Testet öltött Írás, Szabadító, Felkent

Testet öltött Írás, Szabadító, Felkent.
Rongyos jászol mélyén jöttél el hozzánk.
Keze áld és gyógyít, szeme mindent lát.

Válla értünk hordta a kereszt súlyát, bűneink súlyát.
Immánuel, Immánuel, velünk az Úr, az Isten.
Csodálatos, Tanácsadó, Békefejedelem.

Immánuel, Immánuel, velünk az Úr, az Isten.
Ő nem hagy el, Ő nem hagy el, hűséges hozzánk.
Lehajolt a porba és felemelt, eljött hozzánk Immánuel.

Home


Next song