Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét

/: Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét,
Örülj az Úrban, zengd dicséretét! :/
/: Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban! :/

Magasztalás és szent öröm,
hálaadás az én erőm,
Zengeni örökre énekét,
Jézus Krisztus áldott légy!

/: Mert él az Úr, a feltámadt Király!
Jézus, Jézus! :/

Home


Next song