DNES, slyš to DNES, a pravím zas

DNES, slyš to DNES, a pravím zas:
DNES – pravé slovo, pravý čas;
Den po dni prchá jako sen
A v moci máš jen dnešní den.

Tvé VČERA nevrátí se zpět,
I kdybys žil tu tisíc let;
O ZÍTŘKU neplodně jen sníš,
A nebudeš mu nikdy blíž.

Po VČERA marné stýskání,
Na ZÍTRA marné čekání.
Jen DNES je doba příznivá:
Moudrý ji k spáse užívá.

DNES nezatvrzuj srdce své,
Dej průchod slovu, jež tě zve:
Pán Ježíš právě přijímá,
Své odpuštění pro tě má.

Home