Adevărat a înviat

1. Adevărat a înviat,
Isus al nostru Împărat
Pe noi El ne-a răscumpărat,
Isus Hristos a înviat.
Hristos a înviat.

/: Îmi cântă inima, e viu de-a pururea
Hristos a înviat și viață El mi-a dat. :/

2. Cu bucurie inima
Îi cântă azi aleluia
Mormântul El l-a părăsit
Isus Hristos a biruit
Hristos a biruit.

3. Cu El suntem biruitori
Murim cu El nemuritori
Izvor de viață salvator
E-al nostru scump Mântuitor.
O scump Mântuitor.

4. Isus Hristos a înviat
O nouă viață El ne-a dat
Iar calea când ne-o vom sfârși
Vom fi cu El în veșnicii
Cu El în veșnicii.

Home


Next song