Vajon fenn, a fény honába

Vajon fenn, a fény honába
Látjuk-é majd ott egymást?
Hol már gond és bánat nincsen
Lesz-e víg találkozás?

Refrén:
Szól az Úr, szól az Úr,
Drága népem együtt lészen!
Fényes égi trónomnál
Újra együtt lesz a nyáj!

Vajon egykor fenn a trónnál
Isten minden gyermekét,
Látjuk-é, ha Jézus Krisztus
Győztes kézzel int felénk?

Látjuk-é az égi város
Drága, csillogó falát?
Látjuk-é majd építőjét,
Jézus áldott orcáját?

Halljuk-é az égi kórust
Angyalének szent szavát?
Zengjük-é ott majd az Úrnak
Hálazsoltár szózatát?

Kit e földön úgy szerettünk
Látjuk-é majd újra ott?
Ó, hogy vágyik erre szívünk,
Hisszük azt, hogy megadod!

Home


Next song