Cel ce stă

1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt
La umbra celui Atotputernic
Face din el loc de scăpare ca Domnul Sfânt
E dumnezeul meu, în care mă-încred!

O mie să cadă alături de tine
Și zece mii, la dreapta ta, de vor cădea
Cu ochii privește să vezi răsplătirea
Acelor răi, doar harul Său te va salva.

2. Să nu te temi de groaza din noaptea grea
Nici de săgeata ce zboară ziua.
De ciuma rea din întuneric să nu te temi,
Căci Domnul îți va păzi cărarea de ea!

3. Pentru că zici "Domnul îmi e loc de adapost"
Și faci din El turn de scăpare,
Pe pui de lei și peste șerpi tu vei călca
Și El te va ocroti cu aripa Sa.

Home


Next song