Prințul păcii

Pe pământ jos, umbre dispar
În tăcere, speranțe-apar
Căci în ceruri porți s-au deschis
Cum a fost scris.

Îngerii voioși au anunțat
Căci Cuvântul sfânt S-a întrupat
Într-o iesle se naște-umil
Pruncul divin.

Prințul păcii a venit
Corul cântă fericit
Pruncul mic și înfășat
E Cuvântul întrupat
Domn al domnilor, mereu
Sfânt și tare Dumnezeu
Prințul păcii, Isus, Emanuel.

Îndurarea s-a revărsat
Și iubirea s-a arătat
Prin Fiul venit de sus
Hristos Isus.

Rege-al slavei, Te preamărim
Domnul vieții, Te prețuim
Vrednic de cinste, Te adorăm
O, Prinț al păcii, Te lăudăm.

Noi am cunoscut iubirea Lui
Am fost mântuiți prin jertfa Lui
La picioare-I ne închinăm
Și Îi cântăm.

Home


Next song