Di Mag-iisa

Diyos na makapangyarihan,
Haring kataas-taasan,
Sa aking puso ay nananahan;
Pagpapala Mo't pagsama
ay laging nararanasan;
Kailanma'y hindi mag-iisa.

Pangako Mo sa'kin hindi ako iiwan,
Sa bawat sandali ay laging
sasamahan;
Banal na Espiritu hatid ay kalakasan,
Upang lahat ng bagay
ay mapagtagumpayan.

Home