Dumaloy Ka

Dumaloy ka Hesus Kristo
dumaloy Ka
Dumaloy ka Hesus Kristo
dumaloy Ka
Habang kami'y nananambahan
tinataas ang Iyong Ngalan
Dumaloy ka Hesus Kristo
dumaloy Ka

Home