Panginoon Minamahal Kita

Panginoon, minamahal Kita
Paglilingkuran Ka habang nabubuhay
Dumagsa man ang mga pagsubok
Alam kong Ikaw sa aki'y susubaybay

Kaya't ako ay susunod Sa'yo
Upang ipahayag ang Iyong Salita
Buhay ko ma'y aking iaalay
Bilang handog Sa'yo
Panginoong Hesus

Sa sala ko'y Iyong pinatawad
Iyong pinagaling aking karamdaman
Binago Mong lubos ang buhay ko
Kaya't gamitin Mo sa Iyong gawain

Lumipas man and langit at lupa
Ngunit ang Iyong Salita
Ay di mawawala
Lumakad man sa gitna ng dilim
Aasahan ang Dios laging susubaybay

Home