Pasasalamat

Pupurihin namin ang Iyong Pangalan
Aawitan ng may kadakilaan
Ikaw ang Diyos na aming kanlungan
Pag-asa nami't kaligtasan

Pasasalamat ang aming alay
Pasasalamat alay Mong buhay
Kadakilaan Mo'y pasalamatan
Ang pag-ibig Mo'y wagas kailanman

Sa'Yo'y alay, aming buhay
Ikaw ang Diyos na aming gabay
Sa dalangin, aawitin
Kadakilaan Mo sa amin.

Kadakilaan Mo sa amin
Kadakilaan Mo sa amin….

Home


Next song