Patunayan Mo

Kalimutan mo na ang nakaraan
Ngayo'y nakalaan
Ang buhay mo sa'ting Panginoon
Mga dati mong gawi
Na parati ng mali
At hindi kasiya-siya sa May Kapal

Kung noon ang naghahari ay galit
Ngayon ang kapalit
Ay pag-ibig na naggagaling kay Hesus
Ang liku-likong landas
Tinuwid na ng Mesias
Patunayan mo ngayong ika'y ligtas

Mayroon bang tuwid ang isip
Na naglinis at nagbihis
Ngunit ang isinuot
Ay dati nyang damit
Ang alak na mamahalin
Kung kailangan mang isalin
Ang pag-lalagyan mo ba'y
Tapayang luma din

Kung noon ang naghahari ay galit
Ngayon ang kapalit
Ay pag-ibig na naggagaling kay Hesus
Ang liku-likong landas
Tinuwid na ng Mesias
Patunayan mo ngayong ika'y ligtas
Patunayan mo ngayong ika'y ligtas

Home