Saysay

Buhay ko'y walang saysay
Kung wala ang Iyong buhay
Ito'y walang halaga
Hesus kung Ika'y wala…

Buhay ko'y ibang iba na ngayon
Di na tulad noon
Marami na ang naayos at nabago
Dati kong mga maling gawa
Na di ayon sa Iyong Salita
Unti unti ay nawawala
Dahil sa biyaya Mo Panginoon. .

Buhay ko'y walang saysay
Kung wala ang Iyong buhay
Ito'y walang halaga
Hesus kung Ika'y wala
Buhay ko'y di mababago
Kung wala ang pag-ibig Mo
Kaya kung ano ako ngayon
Nang dahil sa'Yo

Buhay ko'y ibang iba na ngayon
Di na tulad noon
Marami na ang naayos at nabago
Dahil sa biyaya at pag-ibig Mo
Namulat ang isipan ko
Sa tunay na hangarin Mo
Sa buhay ko Panginoon…

Habang buhay Kang pasasalamatan
O Diyos sa Ama sa Iyong kabutihan
Saysay ng buhay ko'y Ikaw
Ikaw lamang… Ikaw lamang…

Home