Until Then - Tagalog

But until then my heart will go on singing
Until then with joy I'll carry on
Until the day mine eyes behold the city
Until the day God calls me home

Hanggang doon, ang puso ko'y may awit
Hanggang doo'y magpapatuloy
Hanggang doon sa aking sapitin'yong langit
Sa piling ng Dios hahantong

Hanggang doon, awit ko'y iaalay
Hanggang doon, sa kabilang buhay
Na kung saan luha ay mapaparam
Sa piling ng Diyos na banal

Home