The Power of Your Love (Tagalog)

Sayo'y lumalapit
Baguhin ang puso ko't isip;
Mula sa biyaya Mo,
Siyang aking nais.
Aking nalalaman
Ang lahat ng aking kahinaan,
Ito'y papawain ng pag-ibig Mo.

Yakapin Mo't ilapit sa'Yong puso
Ang nais ko'y makasama Ka
Naghihintay tulad ng isang agila
Gabay at patnubay ng Banal na Espiritu
at ng pag-ibig Mo

O Dios ang nais ko
hanggang sa pagharap sa'yo
Mamumuhay ako sa pag-ibig Mo
Sa Iyo'y sumasamo
laging dalangin ng puso ko
at kalooban Mo sa buhay ko.

Yakapin Mo't ilapit sa'Yong puso
Ang nais ko'y makasama Ka
Naghihintay tulad ng isang agila
Gabay at patnubay ng Banal na Espiritu
at ng pag-ibig Mo

Home