802. Radou bezbožníku se ty nikdy neřiď

1. Radou bezbožníků se ty nikdy neřiď,
nechoď na cestu zlou, jíž hříšníci jdou.
Neseď s posměvači rád za jedním stolem,
netáhni za jeden provaz s hříšným světem.

Pak budeš stát jako strom u pramene,
který i v poušti své plody dá.
Tak porosteš a tvůj život rozkvete,
když Bůh svou moc a sílu ti dá.

2. Boží Slovo ať je vždy tvou radostí zde.
V Božích přikázáních se kochej stále.
Co nám Pán přikázal a co po nás žádá,
v tom vždy zálibu měj a rád poslouchej.

Pak budeš stát jako strom u pramene,
který i v poušti své plody dá.
Tak porosteš a tvůj život rozkvete,
když Bůh svou moca sílu ti dá.

3. Polož základy svého života v Kristu,
zapusť kořeny své jen v Božím Slově.
Že nás Pán miloval, hřích krví očistil,
říkej s radostí vždy všem kolem sebe.

Pak budeš stát jako strom u pramene,
který i v poušti své plody dá.
Tak porosteš a tvůj život rozkvete,
když Bůh svou moca sílu ti dá.

Home

Next song