Pastýřův hlas zní

1. Pastýřův hlas zní v noci zlé,
po ovci touží zbloudilé.
Do jeho stádce náleží,
velmi mu na ní záleží.

Refrén:
Zbloudilé hledejme
ve dne v noci bez ustání!
Zhynout jim nedejme,
volejme je ku pokání!

2. Do sboru vykoupených zve
z nevěry Pastýř ovce své.
ON pro ně přišel, pro ně žil,
za ně i život položil.

3. Kolik je lidí nešťastných,
starost je svírá, bol a hřích.
Což lhostejný k nim můžeš být?
Spěchej jim k spáse posloužit!

Home