Blíž a blíž, Jezu

1. Blíž a blíž, Jezu, sám táhni mne
žalem i radostí na srdce své!
V stanu svém skryj mne a ochraňuj,
z milosti zachovej, ó Pane můj,
z milosti zachovej, ó Pane můj!

2. Blíž, ještě blíže, zde nic nemám,
posvětiž srdce mé v oběť si sám.
Všelikou skvrnu smyj z duše mé,
naplň mne bohatsvím milosti své,
naplň mne bohatsvím milosti své!

3. Blíž, stále blíže, s radostí dám
v smrt vše, co vlastního při sobě mám.
Všeho se vzdávám, co není Tvé,
rozkoší zemských i zásluhy své,
rozkoší zemských i zásluhy své!

4. Blíz, ještě blíže, až skonči boj,
vlastní mé snažení a nepokoj.
V životě mém se oslav TY sám,
můj Pane, já všechno jen v Tobě mám,
můj Pane, já všechno jen v Tobě mám!

Home