Tu starou, dobrou zprávu

1. Tu starou, dobrou zprávu o Pánu Ježíší
ať v našem shromáždění dnes každý uslyší;
nehledanými slovy, jak dětem prostě jen -
kdo ví, ať jiným poví, jak laskav Pán je všem.
Ta stará, dobrá zpráva je ověřená, pravá,
jen spolehni se na ni a Bůh ti život dá.

2. Té spolehlivé zprávě je dobře naslouchat;
vždyť má moc život nový i radost stálou dát!
Svůj beznadějný úděl a nevyznaný hřích
do láskyplných rukou svěř Spasitelových.
Ta stará, dobrá zpráva je ověřená, pravá,
jen spolehni se na ni a Bůh ti pokoj dá.

3. Ta stále nová zpráva o vysvobození
ze strachu, prázdnoty, tmy, o znovuzrození -
zní nebeskými tóny a blahem duši tvé.
Kéž bloudění a temno svým světlem rozetne.
Ta stará, dobrá zpráva je ověřená, pravá,
jen spolehni se na ni a Bůh ti radost dá.

4. Tu starou, dobrou zprávu pak budeš hlásat dál,
že tvým je Spasitelem Pán Ježíš, nebes Král.
A až si pro nás přijde a vezme v slávy říš,
rád s námi novou písní jej vděčně oslavíš.
Ta stará, dobrá zpráva je ověřená, pravá,
jen spolehni se na ni a Bůh ti slávu dá.

Home

Next song