Slyšte z nebe slavný ples

1. Slyšte z nebe slavný ples: Kristus narodil se dnes!
Bohu sláva na nebi, pokoj lidem na zemi!
Plesej lidstvo, vzdávej čest za radostnou spásy zvěst:
Nově narozený Král nám všem spásu přichystal.
Nově narozený Král nám všem spásu přichystal.

2. Narodil se Boží Syn, aby lidstvo zbavil vin.
Přišel smířit s Bohem nás, do nebeských uvést krás.
Plesej, lidstvo! V lásky čas ozářil tě z nebe jas.
Radostná zvěst naše je: přišel Kníže pokoje.
Radostná zvěst naše je: přišel Kníže pokoje.

Home

Next song