Až boje pozemské ukončíme

1. Až boje pozemské ukončíme,
na chvíli jenom se rozloučíme.
V den Páně vzkříšeni sejdem se zas
v radostném nadšení z nebeských krás.
Tam drahý Pán přichystal nám
příbytky své – věčný Kanán,
kde prost běd, bolestí poctu mu vzdám,
kde prost běd, bolestí poctu mu vzdám.
Kdo věří v Syna,
má věčný život.
Jan 3, 36

2. Duch svatý na svatbu Beránkovu
vede již nevěstu Ženichovu.
Proměno úžasná! Pryč těla tíž!
Hle, všechno krásné a nové je již!
Tam Páně tvař laskavou zřím,
v planoucí zář se ponořím.
Nebude zahanben, kdo věří, vím!
Nebude zahanben, kdo věří, vím!
Kdo věří v Syna,
má věčný život.
Jan 3, 36

3. Slovem se zaručil, že přijde zas,
bdi proto, pracuj a vykupuj čas.
Od lidu zvláštního Bůh čeká víc –
jde soudné stolici Kristově vstříc:
Tam slavný Pán posoudí sám,
pro co jsem žil, zda zlato mám.
Kéž jako věrný jsem nalezen tam!
Kéž jako věrný jsem nalezen tam!
Kdo věří v Syna,
má věčný život.
Jan 3, 36

Home