Vstaň, k Páně vzbuď se hlasu

1. Vstaň, k Páně vzbuď se hlasu kdo v hříších dosud spíš;
važ milosti si času, probuď se, probuď již!
Vstaň, slyš, jak k sobě zove tě Páně sladký hlas,
vstaň, počni žití nové, dokud je spásy čas!

2. Bdi, neznáma je chvíle, v níž ohlásí se Pán,
snad v nejpilnějším díle jím budeš odvolán!
Bdi, plný pokušení je klamný tento svět,
neváhej, bez prodlení Pánu se vydej hned!

3. Věř v Pána Jezukrista, věř, chceš-li spasen být,
ON cesta k nebi jistá, spasení hrad a štít!
Věř, za hřích dokonáno již dílo výplaty,
věř, v Kristu nové ráno vyjde ti z Golgaty!

Home

Next song