Fill My Way (Medley)

Fill my way everyday with love
As I walk with the heavenly dove
Let me go all the while
With a song and a smile
Fill my way everyday with love

Punuin mo ng pag-ibig ang buhay ko
Sa aking paglalakbay sa kaluwalhatian
Hayaan mong ako'y lumakad ng may awit at ngiti
Punuin mong ng pag-ibig ang buhay ko

Si hesus ang lahat sa buhay
Kaya may saya
Si hesus ang lahat sa buhay
Kaya may saya
Problema'y dumarating ito'y kanyang lulutasin
Si hesus ang lahat sa buhay
Kaya may saya

Hold to Gods unchanging hands
Hold to Gods unchanging hands

Home