Díky za tvůj kříž

Díky za Tvůj kříž, jež nás vykoupil,
když ses nám vydal cele do rukou,
ó, Pane náš, ó, Pane náš.
Naše skutky zlé Tys nám odpustil,
přikryl krví svou, na vše zapomněl.
Děkuji, děkuji!

Pane, mám Tě rád, vážně, mám Tě rád,
stále poznávám, že Ty miluješ nás.
Hlubokou radostí těšíš srdce mé,
ale největší je to, že mohu znát
Tvou radost z nás.

Pro mé nemoci trpěls, Pane můj.
Abys vzal náš strach, lásku vyléváš,
ó, Pane můj, ó, Pane můj.
Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství.
Teď nám dáváš růst, z vody živé pít.
Děkuji, děkuji.

Pane, mám Tě rád, vážně, mám Tě rád,
stále poznávám, že Ty miluješ nás.
Hlubokou radostí těšíš srdce mé,
ale největší je to, že mohu znát
Tvou lásku k nám.

Home