radou bezbožníku se ty nikdy neřiď

Radou bezbožníků se ty nikdy neřiď,
nechoď na cestu zlou, jíž hříšníci jdou.
Neseď s posměvači rád za jedním stolem, netáhni za jeden provaz s hříšným světem.
Pak budeš stát jako strom u pramene, který i v poušti své plody dá.
Tak porosteš a tvůj život rozkvete, když Bůh svou moc
a sílu ti dá.

Pak budeš stát jako strom u pramene, který i v poušti své plody dá.
Tak porosteš a tvůj život rozkvete, když
Bůh svou moc a sílu ti dá.

Boží Slovo ať je vždy tvou radostí zde.
V Božích přikázáních se kochej stále.
Co nám Pán přikázal a co po nás žádá,
v tom vždy zálibu měj a rád poslouchej.

Polož základy svého života v Kristu,
zapusť kořeny své jen v Božím Slově.
Že nás Pán miloval, hřích krví očistil, říkej s radostí vždy všem kolem sebe.

Home