Via dolorosa

1. Tam na Via Dolorosa vedoucí na Golgotu
divé davy lidí tlačily se tu.
Vojáci vedli po ní
muže, který odsouzen byl bez viny.

2. Krev tekla proudem ze všech ran
na smrt Odsouzeného
věnec z trní rozrýval hlavu Jeho.
Nesl své přetěžké jho
od těch, kteří křičeli: „Ukřižuj ho!“

Tam po Via Dolorosa po cestě utrpení
šel nám Mesiáš náš získat spasení
vybral sám si, aby nám otevřel cestu do nebe, Pán Ježíš šel cestou smrti
i za mě… i za tebe.

3. Strpěl posměch, křižování,
aby zaplatil náš dluh.
Takto mlčky trpět mohl jenom Bůh.
On nespílal, nehrozil,
ale vše svým nepřátelům odpustil.

Tam po Via Dolorosa po cestě utrpení
šel nám Mesiáš náš získat spasení
vybral sám si, aby nám otevřel cestu do nebe, Pán Ježíš šel cestou smrti
i za mě… i za tebe.

A slunce pálí a nebe mlčí
Boží Syn opuštěn samotným Otcem…
Tam po Via Dolorosa
v městě Jeruzalémě
šel Pán Ježíš, aby získal spásu mě.

Vybral sám si,
aby nám otevřel cestu do nebe,
Pán Ježíš šel cestou smrti
i za mě… i za tebe.

Home