Za zlatý sluneční svit

Za zlatý sluneční svit,
za sněhových vloček třpyt,
za déšť osvěžující,
za rosu svlažující.

Díky Ti, Pane, díky Ti,
Pane, díky Ti, Pane.
Otče, buď díky Ti, Otče, buď díky Ti,
Otče v nebi, buď díky Ti.

Za vodu a za chléb náš,
že nás denně oblékáš.
Za práci i přátelství,
za života smysl, cíl.

Za noc klidnou ke spaní,
i za chvíle ke hraní
za to drahé Tvé slovo,
za krásný v nebi domov.

Home