Ím, nagy Isten

Ím, nagy Isten,
most előtted szívem kitárom,
Menedékem nincs sehol a földi határon;
Ha te nem jössz bánatomhoz
biztató szóval,
Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj.

Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,
Teelőled elrejtenem semmit sem lehet.
Látja Lelked minden bűnöm,
melynek átka sújt:
Vedd le rólam, ó, Úr Isten,
vedd le ezt a súlyt!

Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,
Nincs szívemnek nyugodalma
vétkeim miatt.
Ó, ne büntesd, Uram, azt,
kit megtört a bánat,
Szálljon reám irgalmadból
béke, bocsánat!

Szent Fiadért, ki engemet
vérén megváltott,
Hallgass meg, ha bűnbánattal
Hozzád kiáltok!
Vigaszoddal térj kegyesen
beteg szívemhez,
Hozzád térő gyermekednek,
Atyám, kegyelmezz!

Home


Next song