Zněj to mocným hlasem

Zněj to mocným hlasem: přístupna je záchrana,
V cestě klesajícím pomoc podána.

Zněj, radostná zprávo, naplň celou zem,
Potěš srdce smutná: Kristus spásou všem!

Nesčetné to množství v tmách, slyš, prosí o světlo,
Co zde zašlapáno, aby rozkvetlo.

Výzva v život nový jasně at‘ se rozlehne!
Z nás kdo pohoto vý kleslé pozvedne?

Zněj, radostná zprávo, naplň celou zem,
Potěš srdce smutná: Kristus spásou všem!

Home