Batuhan

Chorus:
Sinong walang kasalanan
Malinis ang kalooban
Siyang unang bumato
Batuhin ang kapwa niyo

Verse 1:
Larawan mo ang nais mong makita sakin
Wag mo naman akong pilitin at sisihin
Diyos na may likha
Diyos na may gawa
Diyos na may akda ng buhay natin
Di naninisi, di nanlilisik
Mata niya'y puno ng pag-ibig

Chorus 1 +

Verse 2:
Hindi ako na ngungutya
Ngunit wala akong magagawa
Diyos na may likha
Diyos na may gawa
Diyos na may akda ng buhay natin
Hindi naninisi, hindi nanlilisik
Mata niya'y puno ng pag-ibig

Chorus 1+

Chorus 2:
Larawan mo ang nais mong makita sakin
Wag mo naman akong pilitin at sisihin
Ba't di magmahalan, di mag galangan
Tuloy mag tulungan
Turuan ay iwasan
Tayo'y mag-unawaan
Tungo sa tunay na kabanalan

Chorus 1

Ending:
Larawan mo ang nais mong makita sakin
Wag mo naman akong pilitin at sisihin

Home