711. Já toužím s Tebou zde být

1. Já toužím s Tebou zde býtmůj Spasiteli drahý.Jen Tobě toužím sloužitkaždý den zde na zemi.Bez Tebe pokoj nemám,bez Tebe štěstí nemám,jen v Tobě mi věčná zář svítí životem.

2. Tonul jsem v bahně hříchu,Ty jsi mě osvobodil.Byl jsem mrtev, ale Ty jsi mě k životu vzkřisil.Kde najdu jen svůj pokoj,kam s duší svou nemocnou.Na Tvé hrudi můj PaneTvůj svatý pokoj.

3. Na Golgotě Tys strádal, krev nevinnou jsi prolil.V těžkých mukach‘s umíral,život Svůj jsi nešetřil.Jen s Tebou toužím kříž brát,můj Ježíši Tys můj Král.Pevně znám a věřím že,život v Tobě mám.

4. Co mohu jěště řicio Tobě drahý Jezu.Nemohu už zadržet v očích tak mnohou slzu.Jen s tebou toužím zde žít,jen Tobě chci zde sloužit.Tobě Ježíši věřímTys budoucnost má.

Home