741. Jak jsem šťastný

1. Jak jsem šťastný, bohatý
nelze s ničím srovnati,
ovečkou Ježíše jsem,
šťastně spolu k nebi jdem.

2. ON mě vede k výšinám,
v Jeho srdci místo mám,
v tom srdci byla bolest,
když mé hříchy za mě nes‘.

3.¨Kde to bylo,¨ ptáte se,
na kříž podívejte se,
za mou vinu tam trpěl,
jakou lásku ke mně měl.

4. ON je dobrým Pastýřem,
následován svým lidem,
ovce slyší jeho hlas,
jdou za ním ó jaká slast.

5. Chceš být Jeho ovečkou,
přijď jen k Němu s důvěrou,
pohleď, jak ON nese si,
jehňátka svá na srdci.

6. Jak jsem šťastný také já,
to je jistota blahá:
ovečkou Ježíše jsem,
šťastně spolu k nebi jdem.

Home