Siya ay Diyos

Siya ay Diyos, Siya ay Diyos
Siya'y nabuhay na muli,
At siya ay Diyos
Ang lahat ay luluhod
Ang lahat magsasabi
Na si Hesus ay Diyos

Home


Next song